Witamy, 18 grudnia 2018 r. Imieniny: Bogusława, Gracjana
 
 
Jeżeli masz konto w naszym serwisie podaj swoje dane w polu poniżej:
Jeśli nie masz konta, możesz je
założyć tutaj
Wyszukiwarka domyślnie przeszukuje Leksykony i Słowniki. Jeśli chcesz ograniczyć wyszukiwanie do konkretnej części wybierz wyszukiwarkę zaawansowaną lub przejdź do tej części serwisu:

  
Wyszukiwanie zaawansowane
 
 
Jak kupować w księgarni
Polityka prywatności/Ciasteczka
Jak kupować eBOOKi
System płatności

  EBOOKI
  Marketing
  Organizacja,
  zarządzanie
  Zarządzanie personelem
  Sprzedaż i dystrybucja
  Informatyka w
  zarządzaniu
  Ekonomia
  Rynki kapitałowe
  Finanse
  Rachunkowość
  Bankowość
  Języki obce
  Poradniki
  Inne a ciekawe
  Unia Europejska

Bestsellery
1.Statystyka, ekonometria, prognozowanie - Ćwiczenia z Excelem2007 - Agnieszka Snarska
2.Aktywne metody prowadzenia strategii - Michel Muszynski

Leksykon biznesu A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Definicje marketingu

W literaturze marketingowej zostało sformułowanych wiele definicji marketingu. Ich wspólną cechą jest traktowanie marketingu jako twórczego procesu społecznego polegającego na identyfikowaniu potrzeb nabywców i ich korzystnym zaspokajaniu Najbardziej rozpowszechniona jest definicja przyjęta przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (American Marketing Association).
Marketing jest to planowanie i realizowanie koncepcji, produktu, ceny, promocji i dystrybucji w celu doprowadzania do wymiany zapewniającej satysfakcję nabywcom oraz realizację celów przedsiębiorstwom. [AMA]
Marketing jest procesem poznawania potrzeb nabywców i wytwarzania produktów, które je w sposób satysfakcjonujący zaspokoją oraz dostarczania nabywcom produktów w warunkach najbardziej dogodnych do ich wyboru i dokonywania zakupu. [T. Sztucki]
Marketing to zintegrowane działania, zmierzające do coraz lepszego opanowania rynku i zwiększenia sprzedaży produktów i usług. Obejmują. one badania preferencji klientów, kształtowanie nowych upodobań, potrzeb, reklamę, budowę dobrego wizerunku (image) firmy oraz dostosowanie organizacji procesów wytwórczych, dystrybucji i finansowania do potrzeb rynku. Marketing oznacza zapewnienie sprawnych sprzężeń między sferą konsumpcji a procesami wytwórczymi przedsiębiorstwa i jego systemem ekonomicznym. [T. Orłowski]
Marketing to zintegrowany system odkrywania i rentownego zaspokajania potrzeb konsumenta. Umiejętność zyskownego tworzenia i satysfakcjonowania klientów a więc sposób zdobywania rynku i życia z rynku zgodnie z wymaganiami etyki i moralności. [J. Penc]
Marketing jest to system aktywności ekonomicznej, która kreuje produkty i usługi, ustala ich cenę, promuje je i sprzedaje dla zaspokojenia potrzeb nabywców. [W. J. Stanton]
Marketing jest to aktywność, która zmierza do osiągnięcia własnych celów instytucji. [O. C. Ferrei i W. M. Pride]
Marketing jest nie tylko czymś więcej niż sprzedażą, nie jest on żadną specjalizowaną działalnością. Wyraża się w nim istota przedsiębiorstwa. Jest on całością przedsiębiorstwa widzianego z punktu widzenia końcowego rezultatu, to znaczy z punktu widzenia nabywców. Z tego względu marketing musi przenikać wszystkie dziedziny i obszary działalności przedsiębiorstwa. [P. Drucker]
Marketing to kształtowanie przyszłości - musi się opierać na sztuce, nauce i strategii. Strategia biznesu polega na wykorzystaniu zasobów w sposób zapewniający osiągnięcie zróżnicowanej przewagi w decydującym miejscu i czasie. Zasobami mogą być ludzie, finanse, promocja i ich wykorzystanie w unikalnym know-how i psychologicznym oddziaływaniu. [P. Drucker]
Marketing to proces społeczny i menedżerski, dzięki któremu jednostki i grupy zaspokajają swoje potrzeby i oczekiwania, tworząc, oferując i wymieniając między sobą procedu-ry i wartości. [Ph. Kotler]
Marketing jest procesem społecznym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartości produktów. [Ph. Kotler]
1. Marketing nie jest tylko zbiorem praktycznych działań, polegających na stosowaniu odpo-wiednich metod i technik, jest on przede wszystkim sposobem myślenia o rynku i przedsiębiorstwie, o jego roli i zadaniach, zapewniających przetrwanie i rozwó.
2. Marketing nie ogranicza się do sfery gospodarki i powinien kształtować postępowanie lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pisarzy, pracowników kultury a także działalność jednostek administracji i organizacji społecznych. /.../ Marketing określa styl zaspokajania po-trzeb i wpływa na styl życia. /.../ Klient nabywając produkt – kupuje w istocie satysfakcje.
3. Marketing jest to system osiągania sukcesów na rynku dzięki orientacji na nabywców, ciągłe-mu badaniu i poznawaniu ich potrzeb, wytwarzaniu produktów najlepiej zaspokajających istniejące, oraz pobudzone potrzeby i dostarczaniu produktów nabywcom – wraz z informacją i promocją – we właściwym miejscu, właściwym czasie i po odpowiednich cenach. [T. Sztucki]

Zobacz również: marketing


« Wstecz « poprzedni    następny »
Leksykon biznesu
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Leksykon Unii Europejskiej
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Słownik polsko-angielski
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Uruchom asystenta w oknie
Hasło dnia
Kariera - droga rozwoju zawodowego lub awansu społecznego; kolejne zdobywanie coraz wyższych stanowisk (kariera pionowa) i (lub) specjalizacji (kariera...
Najpopularniejsze hasła
1. Marketing
2. A vista
3. abandon /zrzeczenie się/
4. DAGMAR
5. Akceleracja

Jeżeli nie znalazłeś satysfakcjonującej Cię odpowiedzi zadaj pytanie innym
Do góry strony
Strona główna | O firmie | Kontakt | Księgarnia | Leksykony/Słowniki | Moje dane

Wydawnictwo Placet
01-517 Warszawa, ul. Mickiewicza 18a/1
e-mail: redakcja@placet.com.pl

English Deutsch