Witamy, 18 lipca 2018 r. Imieniny: Kamila, Karoliny
 
 
Jeżeli masz konto w naszym serwisie podaj swoje dane w polu poniżej:
Jeśli nie masz konta, możesz je
założyć tutaj
Wyszukiwarka domyślnie przeszukuje Leksykony i Słowniki. Jeśli chcesz ograniczyć wyszukiwanie do konkretnej części wybierz wyszukiwarkę zaawansowaną lub przejdź do tej części serwisu:

  
Wyszukiwanie zaawansowane
 
 
Jak kupować w księgarni
Polityka prywatności/Ciasteczka
Jak kupować eBOOKi
System płatności

  EBOOKI
  Marketing
  Organizacja,
  zarządzanie
  Zarządzanie personelem
  Sprzedaż i dystrybucja
  Informatyka w
  zarządzaniu
  Ekonomia
  Rynki kapitałowe
  Finanse
  Rachunkowość
  Bankowość
  Języki obce
  Poradniki
  Inne a ciekawe
  Unia Europejska

Bestsellery
1.Statystyka, ekonometria, prognozowanie - Ćwiczenia z Excelem2007 - Agnieszka Snarska
2.Aktywne metody prowadzenia strategii - Michel Muszynski

Leksykon biznesu A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Małe i średnie przedsiębiorstwa - small and medium sized enterprises

Jak trafnie zauważył J. Schumpeter w małym przedsiębiorstwie jego właściciel jest swym własnym technologiem, agentem zakupu i sprzedaży, kierownikiem biura, własnym szefem personalnym i niekiedy swym własnym doradcą prawnym w sprawach bieżących i dopiero po wykonaniu tych wszystkich czynności wykonuje funkcje przedsiębiorcy. Nie ma ścisłej definicji małego czy średniego przedsiębiorstwa. Wielkość przedsiębiorstwa wyraża się zazwyczaj za pomocą czterech podstawowych mierników: liczby zatrudnionych, rozmiarów produkcji, wartości majątku trwałego oraz wielkości środków zaangażowanych w obrocie. Za małe czy średnie przedsiębiorstwo uważa się prowadzone przy znacznym udziale pracy i kapitału jego właściciela, zatrudniające niewielką liczbę pracowników i osiągające niezbyt wielkie rozmiary produkcji i sprzedaży. Według standardów stosowanych w Unii Europejskiej małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniają do 250 osób, w niektórych krajach do 500. Dzielą się na trzy podgrupy:
 mikroprzedsiębiorstwa – mniej niż 10 osób,
 małe przedsiębiorstwa – od 10 do 99 osób,
 średnie przedsiębiorstwa – od 100 do 250 osób.
Udział państwa lub innego podmiotu w małym i średnim przedsiębiorstwie nie może być wyższy niż 25%. Wartość stałych aktywów nie może być większa niż 75 milionów ECU, a proporcja, w jakiej aktywa firmy są w posiadaniu dużych kampanii wynosi mniej niż 1/3. Wysokość obrotu nie powinna przekraczać 10 milionów ECU. Th. van Hoorn określił, że różnią się one od dużych przedsiębiorstw tym, że:
 wytwarzają względnie małą liczbę wyrobów czy usług,
 ich zasoby i umiejętności są relatywnie ograniczone,
 na ogół nie dysponują sformalizowanymi metodami śledzenia otoczenia, opracowywania prognoz, oceny i kontroli postępu w realizacji strategii; tak więc informacje potrzebne przy wdrażaniu lub modyfikowaniu planów strategicznych są niedostępne lub przynajmniej mało wiarygodne,
 większość personelu kierowniczego i sztabowego uzyskała kwalifikacje w trakcie pracy; w efekcie personel ten preferuje doświadczenie niż systematyczną, szczegółową procedurę,
 stanowiska kierownicze i znaczne pakiety akcji są często udziałem krewnych założyciela lub założycieli.
Głównymi dziedzinami działania małych przedsiębiorstw są usługi, handel dotychczas detaliczny i hurtowy, produkcja i rolnictwo. Aktywizują one rynek lokalny i regionalny. W swej działalności uruchamiają przede wszystkim własne środki i nieczynne rezerwy kapitałowe oraz wykorzystują lokalne rezerwy zatrudnienia. Przynoszą gospodarce liczne i wymierne korzyści, do których należą:
 wytwarzanie przeważającej części dochodu narodowego,
 sprzyjanie gospodarczej, społecznej i politycznej stabilizacji,
 konkurencyjność umożliwiającą wysoce efektywne wykorzystywanie zasobów ziemi, surowców, pracy i kapitałów dla rosnącego poziomu zaspokajanych potrzeb,
 stanowią korzystne zaplecze produkcyjne, handlowe i usługowe dla dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw, zwalniając je od podejmowania rozdrobnionej i nieopłacalnej działalności gospodarczej,
 wzbogacają ofertę tych przedsiębiorstw uzupełniając i rozwijając ich powiązania rynkowe.
Cechą ich gospodarowania jest duża elastyczność, niskie koszty oraz polityka zatrudnienia i płac ściśle powiązana z rentownością i wydajnością pracy. Ich szczególne możliwości, to znajdowanie luk na rynku i szybkie ich wypełnianie własną produkcją i działalnością handlową. Głównymi czynnikami sukcesu tych przedsiębiorstw są ciężka praca, popyt rynkowy, kompetencje przedsiębiorcze i szczęście. Do głównych przyczyn niepowodzeń należą niekompetencja i niedoświadczenie właścicieli i kierowników, niedostateczne wyposażenie w kapitał, nieskuteczność kontroli podejmowanych działań i ich efektywności. Zakres działań gospodarczych i wielkość przedsiębiorstwa zależą od umiejętności zharmonizowania dostępnych zasobów pracy, środków materialnych, technologii, marketingu, kapitału, organizacji i kierowania, z wielkością popytu i zdolnością jego zaspokajania wytwarzanymi i sprzedawanymi produktami. Zdaniem Shumachera głoszącego, że „małe jest piękne”, występuje ścisły związek między sposobem zorganizowania przedsiębiorstwa a przedsiębiorczością. W małych strukturach organizacyjnych powstają, jego zdaniem, rzeczywiste możliwości przejawiania się oraz wykorzystywania twórczej inicjatywy i swobody, której wcieleniem jest przedsiębiorca. Małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa są „kolebką” oraz „inkubatorem” talentów ludzi przedsiębiorczych.
[T. Sztucki]

Zobacz również: inkubator przedsiębiorczości


« Wstecz « poprzedni    następny »
Leksykon biznesu
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Leksykon Unii Europejskiej
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Słownik polsko-angielski
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Uruchom asystenta w oknie
Hasło dnia
Tracking studies -
Najpopularniejsze hasła
1. Marketing
2. A vista
3. abandon /zrzeczenie się/
4. DAGMAR
5. Akceleracja

Jeżeli nie znalazłeś satysfakcjonującej Cię odpowiedzi zadaj pytanie innym
Do góry strony
Strona główna | O firmie | Kontakt | Księgarnia | Leksykony/Słowniki | Moje dane

Wydawnictwo Placet
01-517 Warszawa, ul. Mickiewicza 18a/1
e-mail: redakcja@placet.com.pl

English Deutsch