Witamy, 19 lutego 2019 r. Imieniny: Bettiny, Konrada
 
 
Jeżeli masz konto w naszym serwisie podaj swoje dane w polu poniżej:
Jeśli nie masz konta, możesz je
założyć tutaj
Wyszukiwarka domyślnie przeszukuje Leksykony i Słowniki. Jeśli chcesz ograniczyć wyszukiwanie do konkretnej części wybierz wyszukiwarkę zaawansowaną lub przejdź do tej części serwisu:

  
Wyszukiwanie zaawansowane
 
 
Jak kupować w księgarni
Polityka prywatności/Ciasteczka
Jak kupować eBOOKi
System płatności

  EBOOKI
  Marketing
  Organizacja,
  zarządzanie
  Zarządzanie personelem
  Sprzedaż i dystrybucja
  Informatyka w
  zarządzaniu
  Ekonomia
  Rynki kapitałowe
  Finanse
  Rachunkowość
  Bankowość
  Języki obce
  Poradniki
  Inne a ciekawe
  Unia Europejska

Bestsellery
1.Statystyka, ekonometria, prognozowanie - Ćwiczenia z Excelem2007 - Agnieszka Snarska
2.Aktywne metody prowadzenia strategii - Michel Muszynski

Leksykon biznesu A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Państwo w gospodarce rynkowej

Według klasycznej doktryny liberalnej państwo ma trzy cele:
1. stanowienie i gwarantowanie prawa,
2. pilnowanie pieniądza,
3. zapewnianie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa.
Według doktryny realnego socjalizmu głównym celem państwa jest zachowanie i umacnianie ustroju, a dla realizacji tego celu: obejmowanie bezpośrednią ingerencją całej gospodarki, wszystkich jednostek gospodarczych i całego społeczeństwa. Doktryna ta doprowadziła do upadku gospodarki państw, w których panowała, na skutek nieefektywności, wyeliminowania rynku, zniesienia prywatnej własności we wszystkich dziedzinach gospodarowania i pozbawienia motywacji oraz możliwości przejawiania się inicjatywy, pomysłowości i przedsiębiorczości. Pierwsza doktryna – w mniej ostrych sformułowaniach – stała się podstawą sukcesów gospodarki rynkowej. Rola państwa w dziedzinie gospodarczej polega na stwarzaniu warunków dla rozwoju gospodarczego, stymulowania przedsiębiorczości, ochronie własności, wspieraniu najlepszych przedsiębiorstw i przeciwdziałaniu powstawania rażących nierówności społecznych. Dążeniem państwa i przedmiotem jego polityki gospodarczej jest zapewnianie stałego wzrostu konsumpcji i podnoszenie poziomu życia społeczeństwa przez:
 maksymalizowanie produkcji dzięki racjonalności pozyskiwania i efektywności wykorzystywania ograniczonych zasobów,
 wspomaganie przedsiębiorczości i stwarzanie warunków dla swobodnego jej działania w ramach stabilnych norm i przepisów prawa,
 stymulowanie konkurencji oraz zwalczanie monopoli i monopolistycznych zachowań uczestników rynku,
 dbałość o wartość i wymienialność pieniądza,
 zapewnianie podstawowego, średniego i wyższego wykształcenia,
 stymulowanie możliwie pełnego zatrudnienia ludzi zdolnych i chętnych do pracy oraz ochrona praw pracowników w ramach ustawodawstwa pracy,
 ochrona praw i interesów konsumentów przed nieuczciwymi działaniami przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i usługowych.
Jeśli państwo prowadzi bezpośrednio działalność gospodarczą lub też wpływa na procesy jej regulacji, to:
1. będą wytwarzane i sprzedawane produkty nie przez tych, którzy potrafią je najefektywniej i najlepiej wytwarzać i sprzedawać,
2. wytwarzane będą nie te dobra, które wybraliby nabywcy, gdyby mieli swobodny wybór,
3. nie będzie tworzona nadwyżka korzyści nad kosztami powstająca z efektywnej produkcji, handlu i usług zapewniających satysfakcję nabywcom.
Wynika to z:
 niższej efektywności przedsiębiorstw państwowych,
 nietrafności bezpośredniej ingerencji w relacje miedzy popytem, podażą i ceną równowagi dokonywanej za pomocą polityki finansowej, monetarnej oraz realokacji zasobów w sferze produkcji, handlu i usług,
 słabości aparatu administracyjnego, jego nawyków demonstrowania władzy przy braku kompetencji gospodarczych,
 skłonności polityków do utrzymywania i rozszerzania zakresu wpływów dzięki decyzjom zapewniającym krótkotrwałe korzyści dla swego elektoratu kosztem negatywnych długookresowych następstw dla procesów i zjawisk ogólnogospodarczych oraz dla przedsiębiorstw i konsumentów.
Poważnym następstwem zastępowania mechanizmu rynku przez państwową regulację staje się zakłócanie równowagi konsumenta, to jest zachwianie stabilności zwyczajów i możliwości nabywczych posiadanych przez konsumentów, przy których maksymalizują swą satysfakcję.
(zob. interwencjonizm państwa w działania gospodarcze)
[T. Sztucki]« Wstecz « poprzedni    następny »
Leksykon biznesu
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Leksykon Unii Europejskiej
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Słownik polsko-angielski
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Uruchom asystenta w oknie
Hasło dnia
jakość życia - Poczucie dobrego życia dzięki właściwemu stylowi życia i zadowoleniu z pracy, oceniana na podstawie wskaźników ekonomicznych i socjalnych...
Najpopularniejsze hasła
1. Marketing
2. A vista
3. abandon /zrzeczenie się/
4. DAGMAR
5. Akceleracja

Jeżeli nie znalazłeś satysfakcjonującej Cię odpowiedzi zadaj pytanie innym
Do góry strony
Strona główna | O firmie | Kontakt | Księgarnia | Leksykony/Słowniki | Moje dane

Wydawnictwo Placet
01-517 Warszawa, ul. Mickiewicza 18a/1
e-mail: redakcja@placet.com.pl

English Deutsch