Witamy, 20 października 2020 r. Imieniny: Ireny, Kleopatry
 
 
Jeżeli masz konto w naszym serwisie podaj swoje dane w polu poniżej:
Jeśli nie masz konta, możesz je
założyć tutaj
Wyszukiwarka domyślnie przeszukuje Leksykony i Słowniki. Jeśli chcesz ograniczyć wyszukiwanie do konkretnej części wybierz wyszukiwarkę zaawansowaną lub przejdź do tej części serwisu:

  
Wyszukiwanie zaawansowane
 
 
Jak kupować w księgarni
Polityka prywatności/Ciasteczka
Jak kupować eBOOKi
System płatności

  EBOOKI
  Marketing
  Organizacja,
  zarządzanie
  Zarządzanie personelem
  Sprzedaż i dystrybucja
  Informatyka w
  zarządzaniu
  Ekonomia
  Rynki kapitałowe
  Finanse
  Rachunkowość
  Bankowość
  Języki obce
  Poradniki
  Inne a ciekawe
  Unia Europejska

Bestsellery
1.Statystyka, ekonometria, prognozowanie - Ćwiczenia z Excelem2007 - Agnieszka Snarska
2.Aktywne metody prowadzenia strategii - Michel Muszynski

Leksykon biznesu A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Agencja reklamy - advertising agency

jest działającym na zlecenie pomysłodawcą i wykonawcą reklamy klienta oraz pośrednikiem w jej rozpowszechnianiu za pomocą masowych i niemasowych środków przekazu (mediów). Pierwsza agencja reklamy powstała w Anglii w 1786 roku. Rozwój agencji reklamy nastąpił w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku i jest następstwem zarówno potrzeby reklamowania towarów i usług jak też postępu techniki w dziedzinie wzbogacenia środków przekazu (radio, telewizja), stosowania koloru w czasopismach, unowocześnienia technik drukarskich itp. Agencje świadczą usługi w szerokim zakresie reklamy lub specjalizują się w pewnych jej rodzajach. Agencje działają jako samodzielne przedsiębiorstwa lub są powiązane z redakcjami gazet, stacjami radiowymi czy telewizyjnymi. Najbardziej cenione wartości agencji polegają na zdolności przekształcania informacji zleceniodawcy reklamy w percepcję odbiorcy, tworzeniu korzystnego obrazu produktu, mające go cechy indywidualne wyodrębniające go spośród wyrobów konkurencyjnych. Wysokie wymagania stawiane reklamie dla osiągnięcia jej celów, przy rozwoju masowych środków przekazu reklamy oraz znacznym koszcie jej wykonania i rozpowszechnienia sprawiają, że nawet największe przedsiębiorstwa przemysłowe lub handlowe zlecają projektowanie swej reklamy wyspecjalizowanym agencjom. Istnieją agencje:  a la carte, które wykonują zlecone rodzaje reklamy,  agencje wyspecjalizowane w różnych rodzajach promocji,  agencje o specjalizacji handlowej i usługowej,  agencje wyspecjalizowane w reklamie przemysłowej,  agencje specjalizujące się w stosowaniu poszczególnych mediów,  agencje o wysokiej kreatywności pomysłów reklamy,  agencje o pełnym zakresie usług. Amerykańskie Stowarzyszenie Agencji Reklamy określiło następująco pełny zakres usług agencji: 1. analiza produktów dla ustalenia ich wad i zalet oraz relatywnej przewagi nad wyrobami konkurentów, 2. analiza obecnego i potencjalnego rynku sprzedaży produktów, 3. analiza i wybór kanałów dystrybucji najkorzystniejszych dla danego rodzaju potrzeb zleceniodawcy, 4. badanie dostępnych mediów, które mogą być wykorzystane dla przekazu reklamy, 5. opracowanie kompleksowego planu kampanii reklamowej, 6. realizacja kampanii reklamowej polegająca na:  przygotowaniu ogłoszeń prasowych, plakatów, filmów reklamowych, reklamy radiowej itp.,  kupnie miejsca w prasie oraz czasu emisji w radiu i telewizji,  sprawdzeniu czy przekazy reklamy zostały prawidłowo umieszczone w prasie i przekazane w radiu i telewizji,  wystawieniu rachunków i dokonaniu rozliczeń należności. W dużej agencji występują następujące jednostki organizacyjne: 1. kontaktów z klientami, 2. badań marketingowych, 3. kreatywna, 4. produkcyjna, 5. planowania mediów, 6. spraw pracowniczych, 7. administracji, 8. finansów. W typowej agencji występują zwykle cztery działy:  kreatywny - tu powstają projekty i tworzona jest reklama,  mediów - dokonujący ich doboru i umieszczający w nich reklamę,  badań - analizujący odbiorców reklamy i cechy reklamowanych produktów,  organizacyjno-finansowy - zajmujący się stroną biznesu agencji. Praca agencji dla jak najlepszego wykonania zlecenia klienta obejmuje: 1. uściślenie celu reklamy, 2. ustalenie informacji i danych dostarczonych agencji przez klienta, 3. określenie badań uzupełniających, które będą wykonane przez agencję, 4. ustalenie zakresu reklamy i czasu jej przeprowadzenia, 5. sformułowanie zadań agencji, terminów przedstawienia projektów i wykonania całości reklamy, 6. ustalenie kosztów reklamy, wynagrodzenia agencji oraz sposobu obliczenia należności i zapłaty, 7. określenie kryteriów oceny jakości prac wykonanych przez agencję oraz sposobu przeprowadzenia badań ich skuteczności i efektywności. Dla wyboru agencji stosowane są następujące kryteria:  zakres wykonywanych usług i wielkość agencji,  zasięg krajowy i zagraniczny,  lokalizacja,  kreatywność i kwalifikacje pracowników,  doświadczenie i metody rozwiązywania problemów,  udane reklamy,  korzystne kontakty z mediami,  renoma oraz opinie klientów i mediów,  stabilność finansowa i rozwój,  jakość i terminowość wykonania zleceń,  poziom cen i dogodność zapłaty,  wysokość budżetu reklamy klienta.
[T. Sztucki]

Zobacz również: media , percepcja


« Wstecz « poprzedni    następny »
Leksykon biznesu
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Leksykon Unii Europejskiej
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Słownik polsko-angielski
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Uruchom asystenta w oknie
Hasło dnia
Imponderabilia - sprawy (skutki) nie dające się obliczyć (ująć); rzeczy nieuchwytne, nie należące do sfery zjawisk fizycznych, nie dające się dokładnie zmierzyć,...
Najpopularniejsze hasła
1. Marketing
2. A vista
3. DAGMAR
4. abandon /zrzeczenie się/
5. Akceleracja

Jeżeli nie znalazłeś satysfakcjonującej Cię odpowiedzi zadaj pytanie innym
Do góry strony
Strona główna | O firmie | Kontakt | Księgarnia | Leksykony/Słowniki | Moje dane

Wydawnictwo Placet
01-517 Warszawa, ul. Mickiewicza 18a/1
e-mail: redakcja@placet.com.pl

English Deutsch